Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 004

14f19a48-c2d9-e93e-068f-82e5fc4cfb29.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig