Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 097

c32c2643-6fef-f1bf-90a3-9dffe3cc02a4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig