Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 085

a59aa65f-2cd3-ea6b-1b93-fb55dfb12179.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig