Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 069

6866dfe8-072e-d420-ee13-35b1e905fa6b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig