Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 056

56877d0a-66b4-d7c4-a5bf-6b9583357aaf.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig