Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 048

98b74691-9be1-82da-de1b-c20e7a2ce8d6.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig