Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 046

2c39f61c-aa68-2d11-82a8-bd79aa80006d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig