Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 038

8147759b-1216-1bed-9d5f-48f935c57956.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig