Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 036

682308ad-7a3f-60e7-aea1-392145e5d111.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig