Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 031

59bc76b0-7cfc-1966-a9cf-4e0587238766.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig