Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 029

2afd1a72-9589-ed4a-90b6-eb6a5331c676.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig