Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 278

e4ae705e-2e33-292d-f631-c5d926ce7a02.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig