Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 027

434b9e8a-ddb7-1248-2a49-d5e5e6d2368e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig