Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 257

49a3cfc1-98b1-c9fa-1e29-f85a19ddbf8f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig