Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 254

6f957ec1-60b6-f77a-a5ca-7b4d37a1737a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig