Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 252

8701b8df-4872-6a2a-4d6f-afb3500f2aad.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig