Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 238

96a58749-dddf-4c04-a0ca-98fa60872f91.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig