Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 217

e276665c-5c07-e6f6-5e31-fe2a3ae7e375.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig