Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 017

98e12c2c-b5e1-9d1e-4a85-fe488f09fe3c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig