Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 167

b816f413-0b23-3164-d5e2-84953c3ffd76.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig