Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 015

e704b9ff-9597-bbf4-1ad2-87dedc24f4de.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig