Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 134

8928c313-9fd5-e424-d63f-13600e57dd70.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig