Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 113

9c216968-270a-7e7b-7223-3490f6b5cd44.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig