Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 173

6ac3b645-311a-92d5-7ea3-835975f2edf6.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig