Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 180

8a785ec9-329f-57ce-7feb-f0f8b7ab0e79.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig