Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 127

80cb2b44-c624-be18-fe45-933e851be064.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig