Toonneel des Aerdrycks, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Tweede deel - 043

882337f5-fff1-26b3-ba6f-07cb18d5a554.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig