Toonneel des Aerdrycks, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Tweede deel - 180

7b77528f-9408-a06a-ba6c-7fabe3f444ff.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig