Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 143

4f7a87ca-f9ab-af43-c340-113fa653d98b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig